ARKEOBOTANİK LABORATUVARI

Emmer, einkorn, arpa, bezelye, ekmeklik buğday (triticum aestivum), mercimek ve burçak türlerinin (vicia noena,ervum ervilia) yanısıra badem, palamut, fıstık (pistachio atlantica), elma, ardıç ve çitlenbik (çeltis australis) gibi meyve ve yemişlerle beslenmişler…

Ta uzaklardan kütükler taşıyıp hem yakıt yapmışlar, hem de onları mimari taşıyıcılar olarak kullanmışlar. İşte bunlar 9000 yıllık yemek tariflerini, tohumların ekildiğini mi yoksa yiyeceklerin toplandığını mı araştıran bitki bilimci arkeologların çalışmalarından bazıları….

Floatation (yüzdürme) tekniğinde, kazılar sırasında toprak, 4 mm. çapında gözenekleri olan kuru bir elek ya da kalburdan geçirilir. Buna ek olarak en çok 30 litrelik yığınlara ayrılarak yüzdürülmek üzere tanklara alınır. Yüzeyde kalan hafif malzemelere —bunlar kömürleşmiş bitkilerdir—hafif çökelti adı verilir. Ağır çökelti ise, 0,5 mm. çapındaki gözeneklere çöken malzemedir. Ağır kalıntılar daha sonra kurutulur ve boyutlarına göre üç gruba ayrılır: >4 mm.,<4 mm.-<2 mm. , <1 mm. İnsan elinden çıkmış mikro nesnelerin yoğunluklarını bulmak amacıyla her yığın incelenir.