HAYVAN KALINTILARI LABORATUVARI

Duvar resimlerinden, figürinlere, çömleklerden boğa başı kabartmalara kadar çok çeşitli hayvanların Çatalhöyüklülerin sembolik dünyasında önemli bir yer tuttuğunu bilmekteyiz. Peki dünyalarına sızan bu hayvanlar hangi türlerdi? Neolitik dönemde insanoğlunun doğaya hakimiyetinin en kalıcı izlerini buluruz. Bunların başında da hayvan evcilleştirme gelir. Çatalhöyük zooarkeologları, bir başka deyişle hayvan kemiği uzmanları, bugüne kadar bir milyondan fazla kemiği incelemiştir — bu sayı, kazılarda çıkarılan malzemenin çok az bir kısmıdır. Ayrıca unutmamak gerekir ki kazılan alan da yine bütün alanın çok az bir bölümüdür.

Koyun, keçi, köpek evcildir, domuz yabanidir, büyük başların evcilleştirilme konusu ise tartışmalıdır. Yabani eşek, yabani koyun, geyik türleri, gazel, tilki,kurt,kedi, tavşan, leoparlar ve kuşlar avlanan hayvanlar arasındadır. Balıkçılıkla da uğraştıkları hem bulunan balık kılçıklarından, hem de kemikten yapılma olta iğnelerinden anlaşılmaktadır.