İNSAN KALINTILARI LABORATUVARI

İnsan iskeletleri, her bir parçasında tüm yaşanmışlıkların izlerini taşır ve arkeoloğa geçmiş yaşam şekilleri ve koşulları üzerine daha çok bilgi sunar. Örneğin; iskeletlere bakarak demografik profil (yaş, cinsiyet, vb.), stres seviyeleri, hastalık, beslenme, fiziksel faaliyet ve biyolojik ilişki (akrabalık, sosyal yapı ve göç) gibi konularda tahminler yürütülebilir. Yani bu laboratuvarda kemiklerin kalınlıklarını ölçerek, Çatalhöyüklülerin boyları, irilikleri, ne kadar zor şartlarda çalıştıkları belirlenebilir. Ayrıca, barındıkları yerin yakınındaki mi, yoksa uzaktaki bir tarlada mı çalıştıkları da anlaşılabilir.

Zürih Üniversitesi’nden Marco Milella, zamanını Çatalhöyük’te arazi ve laboratuvarlar arasında ayrıştırıyor. Yeniden gömülmüş iskeletlerde, kesme işaretleri gibi travma göstergeleri veya hastalıkları arıyor. Çalışmalarının çoğu, iskelet şekillerinde meydana gelen değişiklikleri analiz etmeyi ve anlamayı sağlayan 3 boyutlu yazılım ile kolaylaştı.. Bu teknoloji kullanarak iskeletleri ölçen ve test eden çalışmaları içeren araştırması,insanların yaşamlarını ve ölümlerini anlamlandırma pratiklerimize yeni bir bakış açısı getiriyor.