KONSERVASYON LABORATUVARI

Bu laboratuvarda arkeologlar, eserlerin doktorlarına dönüşürler…
Kazı, arkeolojik kalıntıların incelenmesi yoluyla geçmişle ilgili çok şey öğrenmemizi sağlar. Ancak binlerce yıl toprakta gömülü kalmış buluntuları ortaya çıkarmak, hızlı ve geri döndürülemez bozulmalara neden olur. Arkeolojinin doktorları sayılan konservatörler, geçmişin maddi kalıntılarını tedavi etmek ve korumak için çalışırken, aynı zamanda onların nasıl yapıldığını, kullanıldığını ve yok edildiğini anlamak için de uğraşırlar. Konservatörler, eserlerin nesiller boyu özelliklerini korumasını sağlar ve daha uzun yıllar geçmişin anlaşılmasına katkıda bulunur