KİL OBJELER LABORATUVARI

Zamanında çok heybetli olan Çarşamba nehrinin kucağında kurulmuş yerleşmede kilin en fazla kullanılan hammadde olması çok doğal değil mi? Öyle ki; çanak çömlekten kil toplara, figürinlerden mühürlere, duvar kabartmalarına kadar çok çeşitli amaçlarda kullanılmıştır. Peki kili doğal haliyle mi kullanmışlardır yoksa fonksiyonuna yönelik katkılar eklemişler midir? Sahi erken tabakalarda kil toplar ile yemek pişiriyorlarken ne olmuştur da büyük derin pişirme kapları üretmeye başlamışlardır? Tüm bu sorulara cevaplar işte burada aranmakta.